Điểm đến nước ngoài

Du lịch Thái Lan

KHÍ HẬU • Thái Lan là một trong các nước đã ký kết hiệp định miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam